Medlemskap

Bli medlem i BIL!
Registrer deg på www.minidrett.no, og meld deg inn i BIL der.

Ta kontakt med medlemsansvarlig Halftan Sætherskar tlf 473 58 831,
eller epost ‘leder-AT-brostadbotn-il.no’ dersom du er usikker om du er registrert på Min Idrett, eller trenger en ny giro. Kontingent er fastsatt av årsmøtet i BIL:
Kontigent:
Voksen: 200,-
Barn under 16 år: 100,-

Trenings/spilleravgift:
Fotball og Volleyball skal fortsatt ha samme avgift.
Aldersbestemt under 16 år: 350,- (50% søskenmoderasjon)
Voksne: 500,-