Organisasjonsplan

Organisasjonsplanen skal være idrettslagets kollektive hukommelse. Den skal revideres årlig i forbindelse med årsmøtet.
Les hele organisasjonsplanen her.