Om logoen

Historien om logoen til Brøstadbotn IL
av Rikard B. Johansen.

1: Logoen blei laga på første halvdel av 70-tallet.
I dag kan jeg ikke huske at noen oppfordret meg til å lage logo til BIL. Jeg hadde tegna plakater til klubben i flere år, så det er ikke usannsynlig at ideen var min egen (særlig siden jeg tegna logoen til Idrettslaget i BUL-Tromsø mens jeg gikk på lærerskolen). Det jeg er sikker på , er at jeg arbeidet uten ytre føringer for hvordan den skulle se ut.

A: Farge og form.
Fargene rød, hvit og blå blei tidlig valgt. Dette var draktfargene til BIL, og jeg husker ikke om jeg overhode vurderte andre farger. – Men, det var likevel viktig at logoen kunne brukes i enkeltfargetrykk, for eksempel svart. Det ville være best i småformat ( på billetter og lignende), og det ville gi mye lavere trykkeriutgifter.

Skjoldforma og sløyfa var også tidlig ”på plass”, men jeg jobba mye med form og motivplassering. I den logoen jeg tegna til BUL Tromsø var det et lite skjold med årstallet i. Forma var henta fra skjoldet til BUL-Oslo og hadde ei ”gryteform” jeg ikke var særlig fornøyd med.

B: Utforminga.
Det skulle være lett å forbinde logoen med klubben. Fotballdraktene med rød og hvitstripet trøye og blå bukser var de eneste som var brukt på den tida, og de elementene med rød/hvit oppe og blå nede ble direkte ført inn i logoen. At elementene ble plassert ”opp ned”, med det blå feltet øverst på høyre halvdel av skjoldet, skyldes at jeg ønska årstallet plassert oppe til høyre – og på ei rolig flate. Sløyfa med klubbnavnet ønska jeg diagonalt fra oppe venstre til nede høyre.

C: Prosessen. og tida etterpå.
Å lage logo først på 70-tallet var mest ren tegning. Utstyret jeg hadde til disposisjon, var passer og linjal. Heldigvis disponerte jeg noen ark med overføringsbokstaver (slike som du gnir over fra et transparent ark). Det gjorde at jeg kunne få tydelige bokstaver over på sløyfa, selv om den hadde litt bue. På ett tidspunkt ble jeg så pass fornøyd, at logoen blei presentert – og godtatt – av klubben. Hvordan den originalen så ut, vet jeg ikke i dag. Husk at kopimaskin var et fremmedord på den tida.

D: Tida etterpå.
Det første jeg vet at logoen blei brukt til, var brevark (vedlegg 1) og konvolutter. Jeg husker at jeg var litt misfornøyd med utforminga;
Klubbnavnet skulle vært litt mindre slik at det ble litt mer ”luft” i sløyfa. Verst var det at B-en kom helt ut i sløyfebuen noe som ble feil perspektivisk. Jeg mener også at originalen var litt bredere enn den som kom fra trykkeriet. Årstallet dominerte for mye. I min original var tallene mindre enn bokstavene på sløyfa. På brevarkene var tallene størst.

Vedlegg 1

Likevel var jeg fornøyd med at logoen var kommet skikkelig i bruk i klubben i ”profesjonell” utforming. Denne versjonen har siden blitt brukt som mal for nye produkter, – særlig etter at kopimaskinen ble vanlig.

Midt på 70-tallet fikk klubben kjøpt inn røde teskjorter med en stor logo i hvitt på brystet. Sannsynligvis var det kjøpt inn andre produkter som jeg ikke husker. Idrettslagets protokoller fra 70-tallet kan nok fortelle mer nøyaktig om dette.

Et diplom blei trykt opp i noen eksemplarer (vedlegg 2). I den ble logoen utforma lokalt. Jeg mener det var et linoltrykk som ble brukt i utforminga. Den ble imidlertid ikke ”strammet opp” på trykkeriet, og ble ikke særlig bra.

Så kom vimplene (vedlegg 3). De ble produsert etter utforminga på brevarkene.

Men, lokalt var plakatutforming og lignende fremdeles et rent håndverk, og jeg tegna logoen for hånd i flere år på 70-tallet. (vedlegg 4).

E. Andre produkter der logoen har stått sentralt.

Da volleyballaget kom opp i 1. divisjonen, tegna jeg utkast til et klistremerke (vedlegg 5), mest tenkt til å ha bak på bilen. Jeg husker det ble produsert i blå farge på hvit bunn.

Vedlegg 5

Til 50 års-jubileumet våren 1986 blei logoen satt inn i en gullkrans som omkransa en ball. Dette var en dekorversjon som blei laga i storformat ( ca 60-70 cm) til sceneshowet som vi hadde på Elvetun. Motivet blei i lite format (vedlegg 6) brukt lenge etterpå – bl. annet på blomster-hilsener fra klubben.

Vedlegg 6

For å få mer ”energi” inn i plakatutforminga til volleyballkampene, blei logoen rundt 1990 laget i en 3-dimensjonal utgave der de røde stripene fortsatte diagonalt over hele plakaten. Disse ble laga i svart/hvit og fargelagt manuelt. Her ble det og eksperimentert med fotobakgrunn og med foto som erstatta de blå feltene. (vedlegg 7). Denne ble også produsert på trykkeri og i flere versjoner.

F:Vedlegg:
1: Brevark og billett m/logo (en svart/hvit versjon av brevark kom visst før denne).
2: Kopi av Diplom (forminsket)
3: Kopi av vimpel
4: Program til Høstsmashen –78 (håndlaga på stensilmaskin)
5: Kopi av klistremerke JEG ER BIL – TILHENGER. (Ble trykket i blått)
6: Logoen brukt til 50 årsjubileet.
7: Logoen brukt i 3-dimensjonal form på plakater.

G: Sluttord:
Jeg tror nok at det at jeg selv hadde laget logoen gjorde det lettere for meg å eksperimentere med bruken slik som ble gjort i vedlegg 7. Jeg har vanligvis stor respekt for denne typen reklame/profileringsmateriell og liker ikke å forandre dem. Håper dette gir litt perspektiv på BIL-logoens snart 40- årige historie.

Vedlegg 7. Logoen brukt i 3-dimensjonal form på plakater.
Blomster-hilsen fra klubben.
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Logoen som brukes i dag. (Klikk for større bilde).