Årsmøte for 2018 (sakspapirer)

Årsmøte for BIL skal avholdes torsdag 21. mars 2019 kl 18.30 på Klubbhuset. Nedenfor ligger lenker til ulike sakspapirer. f.eks Årsmelding Ski-gruppa. Innkalling Årsmøte for 2018 Saksliste Årsmøte BIL 21.03.2019 Årsmelding hovedstyret Regnskap for BIL 2018 Revisjonsrapport 2018 Årsberetning Ski-gruppa Årsberetning Fotball-gruppa Årsberetning Allidrett Budsjett Fotball-gruppa