Årsmøtet for 2016

Dokumenter (pdf) fra årsmøtet for BIL 22. februar 2017

Årsmøteprotokoll

Saksliste årsmøte

Årsberetning Fotball

Årsberetning Volleyball

Årsberetning Skigruppa

Årsberetning Allidrett

Årsberetning Hovedstyret

Budsjett Fotball

Budsjett Volleyball

Budsjett Hovedstyret

Noter til Budsjett Hovedstyret

Organisasjonsplan BIL, vedtatt Årsmøtet 2017

Lovnorm for idrettslag 2017