Årsmøte 2018 (sakspapirer)

Årsmøte for BIL skal avholdes torsdag 21. mars 2019 kl 18.30 på Klubbhuset.
Nedenfor ligger lenker til ulike sakspapirer. f.eks Årsmelding Ski-gruppa.

Innkalling Årsmøte for 2018

Saksliste Årsmøte BIL 21.03.2019

Årsmelding hovedstyret

Regnskap for BIL 2018

Revisjonsrapport 2018

Årsberetning Ski-gruppa

Årsberetning Fotball-gruppa

Årsberetning Allidrett

Budsjett Fotball-gruppa