Årsmøte for 2018 (sakspapirer)

Årsmøte 21. mars kl 18.30

Årsmøte for BIL skal avholdes torsdag 21. mars 2019 kl 18.30 på Klubbhuset.
Nedenfor ligger lenker til ulike sakspapirer. f.eks Årsmelding Ski-gruppa.

Innkalling Årsmøte for 2018

Saksliste Årsmøte BIL 21.03.2019

Årsmelding hovedstyret

Regnskap for BIL 2018

Revisjonsrapport 2018

Årsberetning Ski-gruppa

Årsberetning Fotball-gruppa

Årsberetning Allidrett

Budsjett Fotball-gruppa