Velkommen

Innkalling til årsmøte for Brøstadbotn idrettslag
Onsdag 21. April kl. 18.00 på Klubbhuset

Saksliste:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Velge møteleder, referent, og 2 til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding
  5. Regnskap
  6. Innkomne saker
  7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.
  8. Budsjett 2021
  9. Endring av organisasjonsplan
  10. Valg

Dersom noen har innvending til den korte innkallingsfristen eller har forslag på saker til behandling, må melding sendes Lise Nordahl, E-mail volleyball@brostadbotn-il.no eller på sms til 99524465 innen 19. april kl. 19:00.

Håper at så mange som mulig vil komme på møtet.

På grunn av korona ber vi om tilbakemelding på hvem som kommer.